Admitere elevi de etnie rroma

Ultima modificare: 18 aprilie 2022 09:34 de Mihai Vasile.

Conform Anexei nr.1 la O.M.E.C. Nr.5457131.08.2020, paragraful D. Admiterea candidaților
pe locurile speciale pentru rromi, până pe 27 mai 2022 părintele/ reprezentantul legal trebuie să
depună la unitatea de învățământ de proveniență, recomandarea scrisă cu privire la apartenența la etnia
rromă. Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei date nu va mai ii luată
in considerare, pentru nici o etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2022/2023

Lasă un răspuns