Despre noi

Colegiul Național "Vlaicu Vodă" Curtea de Argeș

     Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş, aparţine filierei teoretice, fiind structurat pe trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, cu un număr de peste 1000 de elevi. Încă de la apariţia sa din anul 1919, ca instituţie de învăţământ de sine stătătoare, liceul a cunoscut o serie întreagă de transformări ale bazei didactico-materiale şi patrimoniale, remarcându-se ca un centru educaţional de referinţă al Municipiului Curtea de Argeş.
      Rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul timpului la învăţătură şi disciplină de către elevii şcolii, precum şi profesionalismul cadrelor didactice şi a angajaţilor au adus, în mod firesc, prestigiu şi reprezentativitate, atât la nivel local cât şi la nivel judeţean şi naţional.

Colegiul Național " Vlaicu Vodă"

Colegiul funcţionează astăzi în 2 corpuri de clădire, în care sunt amenajate un număr de 28 săli de clasă, 7 laboratoare şi 6 cabinete. Dispune de 2 săli de sport, de o bibliotecă cu un număr de peste 16000 volume, terenuri fotbal, tenis, baschet, handbal.

Învăţământ:
– primar (5 clase)
– gimnazial (4 clase)
– liceal (28 clase)

Profilul real - specializări:

 • Matematică - Informatică (informatică intensiv)

  IX-A
  X-A, X-C
  XI-A, XI-C
  XII-A

 • Matematică - Informatică (engleză intensiv)

  IX-B
  X-B
  XI-B
  XII-B

 • Matematică - Informatică (neintensiv)

  IX-C, IX-D
  X-D
  XI-D
  XII-C, XII-D

 • Științe ale Naturii

  IX-E
  X-E
  XI-E
  XII-E

Profilul uman - specializări:

 • Științe sociale

  IX-F
  X-F
  XI-F
  XII-F

 • Filologie

  IX-G
  X-G
  XI-G
  XII-G

Resurse umane:
Personalul şcolii: (Posturi/Persoane)
• Didactic: 67
– Titular: 63
– Suplinitori: 1
• Nedidactic: 20 /20
• Auxiliar: 10/ 10
Resurse materiale ale unităţii şcolare :
• Numărul sălilor de clasă : 28 (liceu), 10(primar + gimnaziu),
• Numărul laboratoarelor şi cabinetelor : 7 + 6
• Numărul laboratoarelor de informatică : 4
• Conectare – Internet : Da (Reţea RDS)
• Bibliotecă şcolară – număr de carte:
– asigură un număr de 16.000 volume cu aprox. 910 cititori anual
• Cabinet medical – 1, funcţional
• Spaţii sanitare – da

Colegiul National "Vlaicu Voda" Curtea de Arges