Religie Și Arte

Uță Elena

Profesor grad I

Dumitru Cojocărel

Profesor grad I

Creangă Mihai

Profesor grad I

Robert Sima

Profesor grad I

Dumitru Iulian Cojocărel

Profesor grad I

Dumitru Iulian COJOCĂREL (n. 20 mai 1977, Curtea de Argeș, județul Argeș).

 Profesor de religie ortodoxă, cu gradul didactic I dobândit în anul 2012.

 A urmat Seminarul Teologic Liceal „Neagoe-Vodă” din Curtea de Argeş între anii 1992-1997, după care şi-a continuat studiile la Universitatea din Pitești; în anul 2002 a obţinut diploma şi titlul de „Licențiat în Teologie”.

 

 

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș și în școli gimnaziale.

 A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la olimpiade și concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

Este autor al unor lucrări de specialitate publicate (cărţi şi materiale didactice), între care: Structuri doctrinare și educative în religiile monoteiste și importanța lor pedagogică, 2014; Taina pocăinței, 2014 etc.

În semn de preţuire a activităţii didactice, a fost solicitat să participe la lucrările desfăşurate în cadrul grupurilor de lucru şi ca membru al comisiilor centrale de specialitate, să activeze ca membru și coordonator în diferite proiecte cu Biserica Ortodoxă.

Începând din 2011 este membru al comunității didactic.ro Cancelaria Națională, participând cu materiale utile procesului de educație în școala românească.

Robert Sima

Profesor grad I

Robert SIMA (n. 16 aprilie 1984, Curtea de Argeș, județul Argeș).

          Profesor de Educație Muzicală începând cu anul 2008, cu gradul didactic I dobândit în 2019.

          A urmat Seminarul Teologic „Neagoe-Vodă Basarab” din Curtea de Argeș între anii 1999―2004. A urmat apoi, între anii 2004―2008, cursurile Facultății de Muzică „Ciprian Porumbescu” Brașov, secția Pedagogie Muzicală Pitești, la finalizarea cărora a obţinut titlul de „Licențiat în Pedagogie Muzicală”; a studiat, de asemenea, și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Muc. Filofteia” din Pitești, între anii 2004 ― 2008, devenind licențiat în Teologie Pastorală.

          A reactivat Corul Colegiului Național „Vlaicu Vodă”, cu care a participat la o multitudine de festivaluri și olimpiade școlare, cu rezultate deosebite pe plan local și zonal.