Limba Romană

Ileana Popescu

Profesor grad I

Laura Bucurică

Profesor grad I

Robertina Mezei

Profesor grad I

Dobra Simona

Profesor grad I

Laura Elena Voiculescu

Profesor grad I

Ileana Ruxandra Popescu

Profesor grad I

Ileana Ruxandra POPESCU (n. 27 octombrie 1972, Curtea de Argeș, judeţul Argeş).

Profesoară de limba şi literatura română-limba engleză, cu gradul didactic I dobândit în anul 2005.

A urmat Liceul „Vlaicu Vodă” între anii 1987-1991, după care şi-a continuat studiile la Universitatea Bucureşti; în anul 1995 a obţinut diploma şi titlul de „Licențiat în Litere”.

 Doctor în Filologie al Universităţii Bucureşti, titlu acordat în 2003 magna cum laude pentru teza Structuri narative și structuri conversaționale în proza fantastică scurtă românească.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, dar şi în instituţii de învăţământ superior, ca lector asociat.

A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul cărora a susţinut comunicări, este autor sau coautor a numeroase lucrări de specialitate publicate (cărţi şi articole), între care: Proza fantastică românească. Structuri narative şi conversaţionale, 2006; Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice (coautor), 2006; 100 de variante de subiecte pentru examenul naţional de bacalaureat (coautor), 2007; Limba română–dinamica limbii, dinamica interpretării (coautor), 2008 etc.

În semn de preţuire pentru cariera sa didactică, a fost solicitată să participe la activităţi desfăşurate în cadrul grupurilor de lucru şi ca membru al comisiilor centrale de specialitate, să activeze ca formator sau ca manager de proiecte cu finanţare internaţională (POSDRU 62665, Erasmus Plus, Socrates-Comenius ş.a.).

Începând din 2005 este președinte al The English Speaking Union, Romania, filiala Curtea de Argeș, iar din 2007 este responsabilă a departamentului de Programe și proiecte comunitare al Colegiului Național „Vlaicu Vodă”, coordonând activitatea unui grup format din 26 de profesori și 112 elevi împreună cu care au fost derulate peste 25 de proiecte internaționale de parteneriat educațional cu școli din Olanda, Norvegia, Anglia, Polonia, Italia și Spania.

Laura Elena Bucurică

Profesor grad I

Laura Elena Bucurică (n. 18 aprilie 1974, Curtea de Argeş, judeţul Argeş).

Profesoară de limba şi literatura română-limba franceză, cu gradul didactic I dobândit în anul 2010.

A urmat Liceul „Vlaicu Vodă” între anii 1988-1992, după care şi-a continuat studiile la Universitatea Bucureşti; în anul 1996 a obţinut diploma şi titlul de „Licenţiat în Litere”.

A obţinut masteratul în Management Educaţional Preuniversitar în anul 2008.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş din anul 1997.

A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

Robertina Dana Mezei

Profesor grad I

Robertina Dana MEZEI (n. 24 iunie 1968, Zimnicea, județul Teleorman).

Profesoară de limba și literatura română, cu gradul I dobândit în anul 2014.

A urmat Liceul Teoretic din Zimnicea între anii 1983-1987.

în 1991 a început Facultatea de Teologie Ortodoxă-Litere din cadrul Universităţii din Pitești; în 1995 a obţinut diploma și titlul de „Licențiat în Teologie Ortodoxă și Litere”.

Și-a desfășurat activitatea didactică în calitate de profesor de limba și literatura română și de consilier educativ la Școala gimnazială Nr. 2 din Zimnicea, între anii 1997-2006. Începând cu 1 septembrie 2006 este profesor de limba și literatura română în cadrul Colegiului Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş.

A obținut rezultate bune cu elevii la concursurile judeţene și naționale.

A participat la numeroase simpozioane judeţene și naționale și la programe de perfecţionare profesională.

Laura Elena Voiculescu

Profesor grad I

Laura Elena VOICULESCU (n. 20 octombrie 1980, Curtea de Argeș, judeţul Argeş).

Profesoară de limba şi literatura română-limba franceză, cu gradul didactic I dobândit în anul 2013.

A urmat Liceul „Vlaicu Vodă” între anii 1995-1999, după care şi-a continuat studiile la Universitatea din Pitești, ulterior la Universitatea „Spiru Haret”, București; în anul 2008 a obţinut diploma şi titlul de „Licențiat în Filologie”.

Din 2010, activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, în perioada 2003-2010 activând în alte instituții de învățământ din județ.

A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional. A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale. în 2012 a publicat lucrarea Teste grilă la limba franceză pentru admiterea la Academia de Poliție.