Limba Engleză

Luiza Maria Herciu

Profesor grad I

Toma Laura Elena

Profesor grad I

Daniela Cantu

Profesor grad I

Ileana Popescu

Profesor grad I

Ștefania Maria State

Profesor grad I

Deaconu Valentin

Profesor grad I

Alexandra Dragnea

Profesor grad I

Luiza Maria Herciu

Profesor grad I

Luiza Maria HERCIU (n. 24 iunie 1975, Curtea de Argeș, judeţul Argeş).

Profesoară de limba engleză, cu gradul didactic I dobândit în anul 2018, cu lucrarea Writing Skills – A Didactic Approach.

A urmat Liceul „Vlaicu Vodă” între anii 1990-1994, după care şi-a continuat studiile la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere, specializarea limba și literatura engleză-limba și literatura franceză; în anul 1999 a obţinut diploma şi titlul de „Licențiat în Filologie”.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș începând cu anul școlar 2000-2001 şi până în prezent.

A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri și olimpiade şcolare de nivel judeţean şi naţional, precum și la competiția internațională de discurs public în limba engleză organizată de The English Speaking Union.

A participat la conferințe și simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, este autor a numeroase lucrări de specialitate publicate (articole), între care: Feedback on Written Work, Why Should Teachers of English Focus on Writing Skills, Dictarea în predarea limbii engleze (Revista online a cadrelor didactice), Peer Assessment and Self Assessment in Writing Activities, Essay Writing (EDICT, Revista educației), 2018.

Începând cu anul 2005 a participat la activitățile din cadrul proiectelor de parteneriat internațional în calitate de profesor coordonator al workshop-urilor de Public Speaking și a organizat concursuri de discurs în limba engleză cu elevi din țările participante la proiecte (Polonia, Italia, Spania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia).

Daniela Cantu

Profesor grad I

Daniela CANTU (n. 18 aprilie 1970, Curtea de Argeş, judeţul Argeş).

Profesoară de limba şi literatura română-limba şi literatura engleză, cu gradul didactic I obţinut în anul 2010.

După absolvirea Liceului Industrial Energetic „Vlaicu Vodă”, promoţia 1989, şi-a continuat studiile în cadrul Universităţii Bucureşti, obţinând în anul 1997 diploma şi titlul de „Licenţiat în Litere”.

Îşi desfăşoară activitatea didactică în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” din septembrie 2002, anterior acestei date fiind profesoară de limba engleză în alte instituţii de învăţământ din Curtea de Argeş.

A participat cu lucrări şi comunicări la simpozioane ştiinţifice, a coordonat ateliere de lucru în cadrul conferinţelor de specialitate la nivel naţional şi internaţional: Ten Activities to Develop Students’ Writing Skills-RATE Conference, Cluj, 2009; The 7th ELTA IATFEL Conference, Novi-Sad, 2009.

A publicat numeroase articole şi cărţi între care: Tests-as English Vocabulary Teaching Tools, 2009; The Importance of Dictionaries, 2017; Let’s Dictate… Grammar! 2017; Exploring the World of Words, (coautor) 2017 etc.

A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean şi naţional.

Ileana Ruxandra Popescu

Profesor grad I

Ileana Ruxandra POPESCU (n. 27 octombrie 1972, Curtea de Argeș, judeţul Argeş).

Profesoară de limba şi literatura română-limba engleză, cu gradul didactic I dobândit în anul 2005.

A urmat Liceul „Vlaicu Vodă” între anii 1987-1991, după care şi-a continuat studiile la Universitatea Bucureşti; în anul 1995 a obţinut diploma şi titlul de „Licențiat în Litere”.

 Doctor în Filologie al Universităţii Bucureşti, titlu acordat în 2003 magna cum laude pentru teza Structuri narative și structuri conversaționale în proza fantastică scurtă românească.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, dar şi în instituţii de învăţământ superior, ca lector asociat.

A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul cărora a susţinut comunicări, este autor sau coautor a numeroase lucrări de specialitate publicate (cărţi şi articole), între care: Proza fantastică românească. Structuri narative şi conversaţionale, 2006; Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice (coautor), 2006; 100 de variante de subiecte pentru examenul naţional de bacalaureat (coautor), 2007; Limba română–dinamica limbii, dinamica interpretării (coautor), 2008 etc.

În semn de preţuire pentru cariera sa didactică, a fost solicitată să participe la activităţi desfăşurate în cadrul grupurilor de lucru şi ca membru al comisiilor centrale de specialitate, să activeze ca formator sau ca manager de proiecte cu finanţare internaţională (POSDRU 62665, Erasmus Plus, Socrates-Comenius ş.a.).

Începând din 2005 este președinte al The English Speaking Union, Romania, filiala Curtea de Argeș, iar din 2007 este responsabilă a departamentului de Programe și proiecte comunitare al Colegiului Național „Vlaicu Vodă”, coordonând activitatea unui grup format din 26 de profesori și 112 elevi împreună cu care au fost derulate peste 25 de proiecte internaționale de parteneriat educațional cu școli din Olanda, Norvegia, Anglia, Polonia, Italia și Spania.

Ștefania Mariana State

Profesor grad I

Ştefania Mariana State (n. 16 august 1959, Curtea de Argeş, judeţul Argeş).

Profesoară de limba şi literatura engleză-limba franceză, cu gradul didactic I dobândit în anul 2012.

A urmat Liceul „Vlaicu Vodă” între anii 1975-1979, după care şi-a continuat studiile la Universitatea din Piteşti; în anul 1985 a obţinut diploma şi titlul de „Licenţiat în limbi străine”.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş, dar şi în instituţii de învăţământ superior, ca profesor de limba engleză. A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale în cadrul cărora şi-a desăvârşit activitatea profesională.

Din 1990 a participat la toate examenele de bacalaureat şi la proiecte naţionale şi internaţionale.

în semn de preţuire a activităţii didactice, a fost solicitată să participe ca translator la sesiuni internaţionale în cadrul Primăriei Curtea de Argeş. A lucrat şi ca translator în diferite ţări străine.

A participat şi încă participă la proiecte cu finanţare internaţională (POSDRU 62665, Erasmus Plus) ca membru activ.