Informatica

Ion Ungureanu

Profesor grad I

Alina Savu

Profesor grad I

Dumitru Stoicescu

Profesor grad I

Nicolae Negrilescu

Profesor grad I

Dragușin Dragoș

Profesor grad I

Ion Ungureanu

Profesor grad I

Ion Ungureanu (n. 26 aprilie 1976, comuna Cicănești, judeţul Argeș).

Profesor de informatică cu gradul didactic I obținut în anul 2016.

A urmat Liceul „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeș între anii 1991-1995, continuându-şi studiile la Universitatea București, Facultatea de Matematică, specializarea matematică-informatică; în anul 2004 a obţinut diploma de licenţă. Devine titular al Colegiului Național „Vlaicu Vodă” în urma examenului de titularizare din 2007.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, începând din anul 2004 şi până în prezent.

A obținut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul cărora a susţinut comunicări şi referate în domeniu, a participat ca membru al comisiilor centrale de specialitate, la fazele judeţene şi naționale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

Dumitru Stoicescu

Profesor grad I

Dumitru STOICESCU (n. 31 mai 1967, Curtea de Argeș, judeţul Argeş).

Profesor de matematică și informatică, cu gradul didactic I dobândit în anul 2001.

A urmat Liceul „Electroargeș” (actualul „Ferdinand I”) între anii 1981-1985, după care şi-a continuat studiile la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică. În anul 1986 a obţinut diploma şi titlul de „Licențiat în Matematică”. Între anii 2001-2003 a urmat cursurile Universității din Piteşti, secția informatică, obținând diploma de conversie în informatică.

Activitatea didactică s-a desfăşurat între anii 1990-2006 în cadrul Grupului Școlar Industrial „Ferdinand I” și, din anul 2006, la Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș.

A îndeplinit funcţia de director adjunct la Grupul Școlar Industrial „Ferdinand I” (2005-2006) și la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” (2011-2012).

Între anii 1998-2005 a îndeplinit funcția de responsabil al comisiei metodice de matematică în cadrul Grupului Școlar Industrial „Ferdinand I” și, din anul 2012, îndeplinește funcția de responsabil al comisiei metodice de informatică în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș.

Din 2007 este metodist al Inspectoratului Școlar Județean Argeș.

A obţinut rezultate bune cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale de specialitate, în cadrul cărora a susţinut comunicări.

Din anul 2012 participă la proiecte cu finanţare internaţională (POSDRU, Erasmus Plus).