Chimie

Păltineanu Cristina

Profesor grad I

Ștefana Florea

Profesor grad I

Costel Gheorghe

Profesor grad I

Ștefana Florea

Profesor grad I

Ştefana FLOREA (n. 24 ianuarie 1961, comuna Cilieni, judeţul Olt).

Director. Profesoară de chimie, cu gradul didactic I obţinut în anul 1996.

A urmat Liceul Industrial din Corabia, judeţul Olt, între anii 1976-1980, continuându-şi studiile la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică, specializarea Chimie; în anul 1984 a obţinut diploma de licenţă şi, prin repartiţie guvernamentală, devine profesoară la Liceul Energetic „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeş.

În anul 2011 a absolvit masterul în domeniul „Inginerie chimică”, programul de studii „Ştiinte chimice în educaţia continuă”.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, începând din anul 1984 şi până în prezent.

A obţinut rezultate remarcabile cu elevii la concursuri şcolare de nivel judeţean şi naţional.

A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul cărora a susţinut comunicări şi referate în domeniu.

A participat ca membru al comisiilor centrale de specialitate, la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

În anii 2009-2010 a ocupat funcţia de director adjunct, iar în perioada  2011-2021 funcția de  director a Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă”.

Costel Gheorghe

Profesor grad I

Costel Gheorghe (n. 14 iunie 1959, Albeștii de Argeș, judeţul Argeş).

Profesor de chimie cu gradul didactic I dobândit în anul 1994.

A urmat Liceul Industrial Nr. 1 din Curtea de Argeș între anii 1974-1978, specializarea silvicultură și exploatări forestiere, iar după satisfacerea stagiului militar la termen redus şi-a continuat studiile la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de tehnologie chimică, secția Chimie-Fizică, 4 ani/zi; în anul 1983 a obţinut, ca şef de promoție, diploma de licență în chimie, specializarea chimie-fizică.

În perioada 2004-2006 urmează cursuri de masterat, specializarea „Management în administrația publică”, la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, iar în anul 2011 obține a doua diplomă de master, specializarea „Științele chimiei în educația continuă”, acordată de Universitatea „Politehnica” București. În perioada 2000-2016 a participat la multe cursuri de formare obținând atestate şi certificate de absolvire între care: Atestat dezvoltator itemi INSAM, 2011; atestat „Profesorul-creator de soft educaţional”, 2010; certificat de absolvire, specializare pentru ocupaţia de formator, 2008; certificat de absolvire, cursuri de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare, 2001 etc.

În anul 2010, în urma absolvirii programului de formare profesională organizat de ARACIP, devine expert în evaluare şi acreditare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar și este trecut în registrul ARACIP al experţilor în evaluare şi acreditare.

Prin ordin al ministrului Educației nr. 3461/22.03.2010 este numit pe o perioadă de 4 ani membru al Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii din subordinea directă a ministrului Educaţiei.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, începută în anul 1983 în urma repartiției guvernamentale. Încă din primii ani de activitate didactică a avut dorința de a-i ajuta pe elevi să-și descopere abilitățile, să se pună în valoare și să ajungă la nivelul de performanță de care sunt capabili. Pentru a-i atrage și mai mult spre studiul chimiei („chimia nu înseamnă totul, dar nimic fără chimie”) a recurs la orice element inovativ, inclusiv desfășurarea integrală a orelor de predare, fixare și evaluare pe fond muzical.

Ca profesor de chimie a contribuit cu competenţă şi dăruire la obţinerea unor rezultate de excepţie prin care școala s-a plasat între liceele de frunte ale judeţului și țării, după cum urmează:

– peste 100 de premii şi menţiuni obţinute la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare (1988-2016): Olimpiada de chimie, Concursul „C.D. Neniţescu”, Olimpiada Pământului, Concursul de chimie „Raluca Ripan”, Olimpiada Ştiinţe Pentru Juniori, Chimexpert;

– 11 participări în loturile olimpice naționale (Gheorghiescu Alexandru – 1992, Ionescu Lucian – 1993, Bălşeanu Mihaela – 1993, 1994, Glavan Ana Cristina – 2001, 2002, 2003, Ionescu Dan – 2005, Sava Alexandru – 2009, 2010, 2011);

– 6 medalii la olimpiadele și concursurile internaţionale de chimie: medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Chimie, 1993, Italia, Ionescu Lucian; medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Chimie, 2002, Olanda, Glavan Ana Cristina; Medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Chimie, 2003, Grecia, Glavan Ana Cristina; Medalia de argint la Olimpiada Pluridisciplinară din Iacuţia, 2009, Sava Alexandru; Medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Chimie, Japonia, 2010, Sava Alexandru; Medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Chimie, Turcia, 2011, Sava Alexandru.

În semn de preţuire a competenţei profesionale, a fost solicitat să participe la activităţi desfăşurate în cadrul grupurilor de lucru şi ca membru în Comisia Naţională de Chimie, membru în juriul internaţional la Concursul Internaţional de Chimie UNESCO 1995, membru în juriul internaţional la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, Olanda, 2017 etc. De asemenea, a participant la pregătirea loturilor olimpice naţionale lărgite, precum şi ca lector în tabăra pentru pregătirea olimpicilor la chimie în anii 1993, 1994, 2005-1018. În mai 1993 a iniţiat concursul interjudeţean „C.D. Neniţescu”, care, începând cu octombrie 1993, a devenit concurs naţional (Universitatea „Politehnica”, București), iar în 2002 a iniţiat concursul județean de chimie pentru clasa a VII-a, „Silviu Stoiculescu”, în memoria profesorului de chimie, dar şi a directorului timp de 16 ani, Silviu Stoiculescu, precum și concursul județean de fizică pentru clasa a VI-a, „Theodor Leca”, în memoria profesorului de chimie şi fizică Theodor Leca.

A participat la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale în cadrul cărora a susţinut comunicări, este autor sau coautor a numeroase lucrări de specialitate publicate (cărţi şi articole), între care: Manual – Chimie organică, C3, clasa a X-a (coautor), 2000; Manual – Chimie organică, C3, clasa a XI-a (coautor), 2001; Manual de chimie, clasa a IX-a SAM (coautor), 2004; Culegere de probleme „Ştiinţe pentru juniori” (coautor), 3 ediţii: 2010, 2012, 2015; Chimie. Teste pentru clasele de excelență (coautor), 2 ediţii: 2014, 2016; 625 de itemi de chimie creaţi în cadrul proiectului strategic INSAM, „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” (id: 3074) etc.

Ca recunoaștere a prestației didactice la nivel de excelență, dar și a susținutei activități manageriale și a preocupării științifice continue, i s-au acordat următoarele distincții: Diploma de Onoare, acordată de Universitatea „Politehnica” Bucureşti începând cu 1993 pentru Concursul Naţional de Chimie „C. D. Nenitescu” 1993-2016; Diploma „Gheorghe Lazăr” CLASA I acordată de M.Ed.C., 2006; Diploma acordată de M.Ed.C. pentru pregătirea olimpicilor 1991-2016; Diploma acordată de Societatea de Chimie din România și medalia de argint, 2005; Medalia „Constantin Istrati”, Societatea de Chimie din Romania, 2009; Premiul „LYCEUM”, Societatea de Chimie din România, 2011; Diploma de Excelență acordată de M.Ed.C., 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014; Ordinul „Meritul pentru Învãţãmânt” în grad de Ofiţer, Decret nr. 1.097 din 10 decembrie 2004 etc.

Timp de 21 de ani a condus destinele liceului în calitate de director adjunct (1990-1997, 2011) și director (1997-2010) fiind recompensat de către M.E.C.T. cu Diploma de Merit „Gala directorilor” în anii 2005, 2006, 2007 pentru merite deosebite în activitatea managerială.

          Considerat de mulți părinți și elevi profesor model, în anul 2018 întră în galeria profesorilor MERITO, multiplicatori de performanţă şi calitate.

Un număr impresionant de medici din România și din lume, foști absolvenți ai Colegiului, îi datorează atât succesul la examenul de admitere în facultate, cât și dăruirea și profesionalismul pe care profesorul Gheorghe Costel a reușit să le inspire prin exemplul propriu.