Proiect PROF

Ultima modificare: 28 martie 2022 20:37 de Stefan – Costin Ilinca.

Ministerul Educației – Proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Avand  vedere prevederile OME 3654/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică, Adresa 2495/DGIP/21.04.2021 în temeiul căreia inspectoratele școlare au transmis deciziile de înființare a bazelor de practică pedagogică la nivelul județului/municipiului București, precum și Nota ME de avizare școli nr. 22/POCU_ 146587/08.06. 2021 de validare a BPP-urilor la nivelul județelor/municipiului București.

 Pe site-ul fiecărei Baze de practică pedagogică și Unități de învățământ preuniversitar care funcționează cu statut de consorțiu școlar/școală de aplicație pentru practică pedagogică și pentru mentorat didactic, în cadrul proiectului 146587- Profesionalizarea carierei didactice PROF este necesar a se regăsi într-o secțiune dedicată proiectului următoarele informații:

Vă rugăm să completați următorul Formular https://forms.gle/QpGznN6cedM1XyBi8 până în data de 27.03.2022.

Responsabil local preuniversitar – Partener 14,

Director Prof. Cazacu Daniela Mariana

Lasă un răspuns